SSDP – סטודנטים למען מדיניות סמים סבירה – Students for Sensible Drug Policy

סטודנטים למען מדיניות סמים סבירה הוא ארגון ללא כוונות רווח למטרות חינוך והסברה מוושינגטון D.C., ארה״ב. הארגון הוקם ב-1998 ושם לו למטרה לסייע לשים קץ למלחמה בסמים.

SSDP הינו ארגון של סטודנטים פעילים, ומנוהל בידי וועד מנהל המורכב מסטודנטים. יותר מ-4,000 סטודנטים חברים בארגון בקמפוסים ברחבי ארה״ב ובעולם, והם עורכים סדנאות, הרצאות ומפיצים חומרי הסברה הקוראים לשינוי מדיניות הסמים.

SSDP אינם תומכים או ממליצים על שימוש בסמים, אך מכבדים את הזכות האישית של כל אדם לקבל החלטות הנוגעות בבריאותו וברווחתו. SSDP קוראים לצעירים להפוך למעורבים פוליטית ולתמוך בשינוי מדיניות המלחמה בסמים וההפללה למדיניות חומלת יותר של חינוך, הסברה וטיפול.

התא הישראלי

התא הישראלי של SSDP נוסד ב-2017 על ידי יהב ארז ברמת גן. מטרותיו הן לקדם שיח והסברה בקרב סטודנטים ובחברה בכלל, ולתרום לשינוי מדיניות הסמים.